Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Unit3:SectionB1,2,3

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thắm (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:06' 03-11-2013
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  welcome to teachers and students
  tEacher:nguyen thi tham
  class 3
  E
  N
  L
  I
  S
  H
  G
  Dụ~ Dụ?ng Primary School
  I
  Warm - up
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Model Sentences
  II
  Practice
  Let`s talk
  2. Listen and number
  III
  I
  Warm - up: The Alphabet Song
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3

  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  II
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  1
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  II

  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  II
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  II
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  1

  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  1
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Listen and repeat
  II

  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Model Sentences

  That’s L-I- N- D-A
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Practice
  Let`s talk
  2. Listen and number
  *
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Let`s talk
  What`s
  Your
  Name?
  My name`s ....
  That`s ....
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  2. Listen and number

  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  2. Listen and number
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  2. Listen and number
  Wednesday, October 22nd 2008
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  2. Listen and number
  Wednesday, October 22nd 2008
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  2. Listen and number
  Unit 3: Our Names
  Lesson 3: B 1,2,3
  Answer Key :
  a- 2
  b- 1
  c- 3
  thank for your listening
   
  Gửi ý kiến